Dikkat Zeka Hafıza Gelişim Eğitim Programları

Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olabilmeleri dikkat, konsantrasyon, odaklanma, güçlü ve kalıcı bellek ile olacaktır. Öğrencilerin bu gelişimlerini desteklemek için Akıl ve Zeka Oyunları,  Dikkat, Hafıza ve Zekanın yanı sıra Hızlı Okuma eğitimleri verilmektedir.

Dikkat, Zeka ve Hafıza Gelişimi Eğitimi

Dikkat, Zeka ve Hafıza gelişimi eğitimlerinde zihinsel fonksiyonların gelişimiyle beraber el-göz koordinasyonu, dikkat-zeka-hafıza becerilerinin artırılması, kişilik ve özgüven gelişimi esas alınmaktadır. Verilen eğitimler sonucunda ana hatlarıyla; Dikkat-zeka-hafıza, eğitimiyle zihinsel becerilerin gelişimi hedeflenmektedir.

Verilen eğitimler grup eğitimleri şeklinde olmaktadır. Öğrenciler yapmış oldukları eğitim çalışmasının neticesinde bir ürün ortaya koyabilmenin özgüveni ve mutluluğunu yaşar ve grup çalışmasıyla, ekip ruhu ve tatlı bir rekabetle durağanlıktan çıkmaktadır. Bu da verilen eğitimin öğrenci üzerindeki işlevselliğini artırmaktadır.

Konya Fark Akademi Eğitim uygulamalarıyla, çocukların her yönüyle (görsel, işitsel , dokunsal, kişisel ve uygulamasını yaparak öğrenme) maksimum düzeyde gelişimi sağlanabilmektedir. Çocukların sıkılmadan eğlenceli bir şekilde eğitim uygulamalarının merkezinde olması gelişim hızlarının beklenilen düzeyin üzerinde olmasına imkan vermektedir.

Bu eğitimler sonucunda gözlenebilen kazanımları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Okuduğunu ve dinlediğini rahat bir şekilde anlayabilme,
 • Dikkat, konsantrasyon, odaklanma ve algılama,
 • El-Göz Koordinasyonu
 • Analitik Düşünme, akıl yürütme, problem çözme, tüme varım, tümden gelim
 • Hedefe odaklanma,
 • Gözlem yapma ve ayrıntıları fark edebilme,
 • Dikkat eksikliğinden kaynaklı hatalarında önemli ölçüde azalma,
 • Kısa sürede daha fazla bilgiyi öğrenebilme ve öğrendiklerini kolayca hatırlayabilme,
 • Sayısal işlemler, üç boyutlu düşünme ve hayal güçlerinde gelişme,
 • Planlama ve sorunların çözümünde sonuca rahatça ulaşabilme,
 • Görev ve sorumluluk bilincinin gelişimi,
 • Üstlendiği bir işi yılmadan tamamlaması ve özgüven gelişimi gözlenmektedir.

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimleri

Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “Akıl ve Zeka Oyunları” dır. 2004 yılından bu yana Türkiye’de anaokullarında, ilk, orta ve lise okullarında, üniversitelerde, AVM’ler, Fuarlar ve çeşitli ortamlarda tanıtılan “Akıl ve Zekâ Oyunları” zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metodu olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir.

Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler;

 • Akıl yürütme
 • Problem çözme
 • İletişim
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • Araştırma
 • Karar verme
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik

Anlayarak Okumayı Sevdirme ve Geliştirme (İlkokul)

İlkokul öğrencilerini tv ve bilgisayar bağımlılığından kurtarabilmemiz için onlara öncelikle okumayı sevdirmemiz gerekmektedir. Okumayı seven bir öğrencinin, okumasını hızlandırması okuma zevkini hızlandıracaktır. Çünkü seyrettiği çizgi filmlerden sonucunu en fazla 1 saatte alan bir çocuk kitaptan da zevk alabilmesi için hızla sonuca ulaşmak isteyecektir.

Okumanın hazzını alan bir öğrenci eğitim hayatında başarılı olması kaçınılmazdır.

Dikkat – Hafıza Eğitimiyle Anlayarak Hızlı Okuma (Ortaokul)

Okuyacağımız kaynakların ve hazırlanmamız gereken sınavların çok olması okumayı zorunlu kılmaktadır. Özellikle de ‘Anlayarak hızlı okuma’yı zorunlu kılmaktadır. Günümüzde zorunlu ihtiyaçlar içerisinde olması gereken ‘Anlayarak hızlı okuma’yı pek çok kişinin kullanmaması ve bilmemesi sebebiyle, farkında olmadan büyük ölçüde zaman kaybı yaşanmaktadır. Oysa öğrenilip uygulandığında çok güzel sonuçlar alınan ‘Anlayarak hızlı okuma’ sayesinde kaybedilen zamanı geri kazanmak mümkündür.

Bu tekniğin bir takım yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Aynı okuma süresi içerisinde daha çok okuma imkanı bulabilirsiniz.
 • Her türlü okumanızda, hızlı okuyarak düzenli bir zaman tasarrufu yapabilirsiniz.
 • Dikkat, hafıza eğitimiyle beraber konsantrasyonunuzun artması ile birlikte anlama ve hatırlama oranınızı yükseltebilirsiniz.
 • Okul ve iş hayatında daha başarılı olabilir ve sınavlarda  zaman sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Kısa sürede bilgi dağarcığınızın zenginleşmesini sağlayabilirsiniz.
 • Bilgi çağı adı verilen, yeni çağa ayak uydurabilir, bilgi ve kültür düzeyinizi yükseltebilirsiniz.
Call Now Button